Завантажується дата
та час...

Лісогосподарська діяльність

Реалізація   державної   політики   у  сфері  ведення лісового господарства.
Здійснення  заходів,  спрямованих  на  дотримання державної, планової та звітної дисципліни постійними лісокористувачами, підприємствами, установами та організаціями.
Здійснення   державного  контролю  за  дотриманням  вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства.
Участь в розробленні та  вдосконаленні нормативно-правової бази з питань ведення лісового господарства.
Ведення звітно-статистичної документації, узагальнення державної статистичної звітності на рівні управління.
Організація   проведення  лісовпорядкування  та  затвердження матеріалів лісовпорядкування в межах компетенції, визначеної законодавством.
Участь у  міжнародному співробітництві у сфері ведення лісового господарства.
Участь у розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних (місцевих) програм з відтворення лісів та розвитку лісового господарства.
Погодження  в  установленому  порядку виділення лісів у постійне користування, а також лісів державної та комунальної власності в довгострокове тимчасове користування.
Оформлення  у  встановленому порядку клопотань щодо виділення особливо захисних лісових ділянок.
Затвердження матеріалів лісовпорядкування.
Погодження додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки.
Внесення пропозицій щодо виділення лісових ділянок для культурно-оздоровчих,  рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей.
Надання відстрочення на заготівлю деревини та вивезення деревини у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини.
Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на дотримання державної та планової дисципліни, вимог лісового, природоохоронного та іншого законодавства.