Завантажується дата
та час...
 • Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, або за телефоном.
 • Запит може бути поданий:
  на поштову адресу - 10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 8;
  на електронну адресу - info@c.forest.gov.ua;
  за телефоном - 097-81-53-7568.
  Запит може бути поданий безпосередньо до Управління щодня з 8:00 до 17:00, крім вихідних та святкових днів.
  Запит на інформацію подається у довільній формі.
 • Запит на інформацію повинен містити:
  прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, за дорученням якої його подано.
  Відповідь на запит надається запитувачу у спосіб, обраний ним, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту.

  Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання такого запиту. 

  Строк розгляду запиту, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, може продовжуватися керівництвом  органу до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
   
  Якщо у запиті поряд з питаннями, що належать до компетенції Управління, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування, у наданій Управлінням відповіді запитувачу має міститися роз’яснення щодо порядку вирішення таких питань.  У разі якщо Управління не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено. Підстави для відмови та інформація, що має міститися у письмовій відмові, визначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Про відмову у задоволенні запиту запитувач повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.