Завантажується дата
та час...

Форма запиту на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. No 583

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
Розпорядник інформації: ____________________________________________________
                                                     (найменування розпорядника інформації)
Запитувач: ______________________________________________________________
                              (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
______________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних осіб та об’єднань громадян,
______________________________________________________________________
що не мають статусу юридичної особи,
________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

                                                              ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати
________________________________________________________________________
                 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу _________________________________________________________
                                      (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
________________________________________________________________________
                                           будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _______________________________________________________
телефаксом ______________________________________________________________
за телефоном _____________________________________________________________
_________________________                                    _________________
                     (дата)                                                                        (підпис)


електронною поштою: info@c.forest.gov.ua;
усно: телефон 097-81-53-756,
письмово: 10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 8