Завантажується дата
та час...ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства
від 27.02.2023 № 17

 
ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
у Центральному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Перелік відомостей, що становлять службову інформацію ( далі – Перелік) у Центральному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства (далі - Управління) не може суперечити Розгорнутому переліку відомостей, що становлять державну таємницю у Управлінні.
   Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування" (далі - ДСК).
   Рішення про надання (зняття) грифу ДСК інформації приймаються безпосередніми виконавцями документів згідно з даним Переліком та за висновками експертних комісій.
   Відомості з грифом ДСК є власністю держави і такими, що містять відомості обмеженого поширення.
   Відповідальність за правильнее присвоєння грифу ДСК виробам та інформації несуть посадові особи, які надали гриф, підписали або затвердили ці документи.
   У разі скасування рішення віднесення інформації до службової, про зняття грифа обмеження доступу повідомляються всі організації, яким надсилався цей документ.
   Копіювання сторонніми організаціями документів з грифом „Для службового користування" повинно здійснюватись за погодженням з організацією - автором цих документів.
   Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно- телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом ДСК, здійснювати тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та отримання відповідного атестату.
   Передача інформації ДСК з однієї системи до іншої здійснюється захищеними каналами зв'язку або у зашифрованному вигляді. Використання Інтернету або не захищених каналів для передачі інформації ДСК заборонено.
   За розголошення відомостей ДСК винні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно з чиним законодавством.
   До відомостей, щостановлять службову інформацію у Центральному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства належать:


   РОЗДІЛ І. Сфера взаємодії з Держлісагентством, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

   Окремі  накази та розпорядження, що регламентують внутрішню діяльність Управління за рішенням його керівника.
   Листування Управління з Держлісагентством України, іншими органами виконавчої влади з питань охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, стану оборонно-мобілізаційної роботи, бронювання військовозобов'язаних, що не становить державну таємницю.
   Документи про розслідування при виявленні втрати документів, що містять службову інформацію.
   Мобілізаційні  плани Управління.
   Плани цивільного захисту на особливий період Управління.
   Звіти з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного резерву, бронювання військовозобов'язаних, що не становлять державну таємницю.
   Номенклатури, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву Управління.
   Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління , а також обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх  охорони та захисту, в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю.
   Методичні матеріали з питань мобілізаційної  підготовки Управління.
   Зведені відомості щодо стану технічного захисту службової інформації.

   РОЗДІЛ II. Сфера економіки

   Відомості інструктивного характеру посадовим особам, які беруть участь в міжнародних форумах.
   Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку, що не становлять державну таємницю.
   РОЗДІЛ III Лісовпорядні роботи
   Топографічні карти 1:25 000 в умовній системі координат 1963 року.
   Зведені пояснювальні записки до проектів організації і розвитку лісового господарства Управління.
   Схеми лісів державних лісогосподарських підприємств, що входять до сфери Управління.
   Довідка про впровадження пропозицій лісовпорядкування у виробництво за результатами безперервного лісовпорядкування.
   Документація державного лісового кадастру на рівні області.

    Конфіденційна інформація
   Відповідно до Законів України „Про інформацію" та „Про доступ до публічної інформації" інформація про фізичну особу (персональні дані - про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження) належить до конфіденційної.
   Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
   Розпорядники інформації, яківолодіють інформацією про особу, зобов'язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї іншихосіб.

   Матеріальні носії інформації, які підлягають обов'язковому обліку

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Українивід 27.11.1998 № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, івикористання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави1' підлягають обов'язковому обліку:

  • печатки і штампи з повним найменуванням організації;
  • бланки з кутовими та повздовжніми штампами організацій, що мають необхідний трафаретизований текст документів, які дають право на інспектування, нагляд та відвідування організацій;
  • посвідчення особи;
  • посвідчення про відрядження;
  • трудові книжки.
  • печатки і штампи з повним найменуванням організації;
  • бланки з кутовими та повздовжніми штампами організацій, що мають необхідний трафаретизований текст документів, які дають право на інспектування, нагляд та відвідування організацій;
  • посвідчення особи;
  • посвідчення про відрядження;
  • трудові книжки.