Завантажується дата
та час...
 • 1. Загальні положення
 • 1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Центральному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.
 • 1.2. Посадові особи Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, які проводять особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу». Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.
 • 1.3. Особистий прийом громадян начальником Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та його заступниками (далі – керівництво) проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, який розміщений на офіційному веб-сайті управління. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України проводиться у першочерговому порядку. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
 • 1.4. Інформація про Порядок прийому громадян та Графік висвітлюється та розміщується на офіційному веб-сайті Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.
 • 1.5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.
 • 1.6. Керівництво Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Закону України «Про звернення громадян».
 • 2. Порядок запису громадян
 • 2.1. Попередній (не пізніше ніж за три дні до дня прийому) запис громадян на особистий прийом до керівництва Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства проводиться відповідальними працівниками управління за адресою: м.Житомир, вул. Степана Бандери, 8, або за телефоном приймальні (крім святкових та вихідних днів) з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
 • 2.2. Для запису на особистий прийом посадовими особами Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та участі в особистому прийомі громадянин пред’являє документи, що посвідчують його особу, а в разі представлення інтересів інших осіб, документи, що підтверджують відповідні повноваження. Під час запису, попереднього запису на особистий прийом керівництва Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства працівник, який проводить запис, попередній запис, з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження), номери його контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. У разі, якщо громадянин або його представник через стан здоров’я або з інших причин не може прибути особисто для запису на особистий прийом посадовими особами Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, його попередній запис здійснюється за контактним телефонним номером приймальні: 097-81-53-756. Запис на прийом посадовими особами Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства не проводиться у разі звернення:
 • одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це питання вирішено по суті;
 • з питань оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
 • особи, визнаної судом недієздатною.
 • Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. У разі відмови в записі надаються відповідні роз’яснення щодо причин відмови.
 • 2.3. Облік особистого прийому громадян ведеться у журналах обліку особистого прийому громадян.
 • 2.4. Консультації та роз’яснення для громадян щодо порядку вирішення порушених питань надають відповідальні працівники.
 • 2.5. Головний спеціаліст відділу економіки, фінансів та бухгалтерського обліку здійснює:
 • контроль за дотриманням визначених чинним законодавством порядку і строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому;
 • систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, інформує про це на апаратних нарадах;
 • підготовку аналітичних інформацій про розгляд звернень з особистого прийому громадян, узагальнених висновків та пропозицій для подання начальнику управління, включення до матеріалів колегії з питань виконавської дисципліни, розміщення на офіційному веб-сайті Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.
 • 3. Здійснення особистого прийому громадян
 • 3.1. Керівництво Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає громадянину відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення письмово або усно (за його бажанням) та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
 • 3.2. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань керівництво Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства може залучати до їх розгляду працівників управління або одержувати від них потрібну інформацію.
 • 3.3. Якщо вирішити порушене в усному звернені громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень. Про результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь спеціалістами Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.
 • 3.4. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося керівництвом Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.
 • 3.5. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, організації чи установи доцільно звернутися, і за можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).
 • 3.6. Керівництво Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства зобов’язане забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та визначеного графіком часу.
 • 3.7. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов’язків.
 • 3.8. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності – особою, на яку покладено виконання обов’язків.