Завантажується дата
та час...

Лісові ресурси

Житомирська область займає провідне місце в Україні за запасами лісових ресурсів. Загальний запас стовбурової деревини становить понад 200 млн. м³. На кожного жителя області припадає 0,7 га лісів, в Україні - 0,2 га. Загальна площа земель лісового фонду Житомирської області становить 1094,4 тис. га, у тому числі вкрита лісом — 1046,5 тис. га.

Ліси Київської області  за своїм призначенням і місцем розташування виконують в основному водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення.

Загальна площа земель лісового фонду становить 745,9 тис.га. Загальний запас деревини складає 116,6 млн.куб.м, з них стиглих і перестійних насаджень – 12,8 млн.куб.м.

Лісове господарство регіону ведеться за принципом безперервного невиснажливого, раціонального лісокористування. Найважливішою складовою цього принципу є забезпечення розширеного відтворення лісів, тобто створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування, а також заліснення малопродуктивних деградованих і радіоактивно забруднених земель та неугідь, які вилучені із сільськогосподарського використання.